Press "Enter" to skip to content

Posts published in “سیاسی”

Category Added in a WPeMatico Campaign

غیبت در نشست شورای امنیت به ضرر ایران تمام خواهد شد / حضور روحانی در جلسه، بستگی به اصل «همترازی» دارد؛ اگر به جز ترامپ، روسیه و سایر اعضای دائم هم با سران خود حاضر شوند، بهتر است روحانی شخصا در نشست شرکت کند؛ در غیر این صورت حضور ظریف مناسب‌تر است / در جلسه مذکور، نیازی نیست نمایندگان به انگلیسی صحبت کنند / ممکن است اسرائیل و دولت های عربی نیز تقاضای حضور در جلسه را کنند / بسیار بعید است در نشست مذکور، بیانیه یا قطعنامه ای علیه ایران تصویب شود