Press "Enter" to skip to content

پژوهشگران آموزش عالی پایدار در هفته هوای پاک تقدیر می شوند

تهران – ایرنا – موسسه پژوهش و برنامه ریزی اعلام کرد؛ پژوهشگران برتر حوزه آموزشی عالی پایدار در هفته هوای پاک تقدیر می شوند.برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: