Press "Enter" to skip to content

پرتاب ماهواره “MetOp-C” توسط موشک “سایوز” + فیلم

امروز ماهواره هواشناسی “MetOp-C” اروپا سوار بر موشک سایوز وارد مدار شد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: