Press "Enter" to skip to content

وضعیت نیروی انتظامی به طور محسوس رو به بهبود است

نشست مشترک شهردار تهران و فرماندهان نیروی انتظامی تهران بزرگ عصر امروز برگزار شد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: