Press "Enter" to skip to content

نگرانی و استرس‌های بیماران نابارور در عدم موفقیت بارور سازی بسیار اثرگذار است

عضو هیأت علمی پژوهشگاه ابن سینا گفت: با وجود تحقیقات بسیاری که در زمینه باروری و لقاح آزمایشگاهی صورت گرفته بیش از نیمی از جنین‌های منتقل‌شده در سیکل‌های لقاح آزمایشگاهی لانه‌گزینی پیدا نمی‌کنند. عدم وقوع حاملگی به دنبال حداقل ۲ یا ۳ بار انتقال جنین با ۲ جنین یا بیشتر با کیفیت خوب در هر سیکل به عنوان شکست مکرر در لانه گزینی مطرح می‌شود که علل درمان شکست مکرر لانه گزینی جنین از جنبه های مختلف قابل طرح و بررسی است. از جمله اینکه نگرانی و استرس‌های بیماران نابارور در عدم موفقیت لانه گزینی بسیار اثرگذار است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: