Press "Enter" to skip to content

دلایل شکست مکرر درمان ناباروری/شانس موفقیت باروری

متخصصین زنا و زایمان و ناباروری، معتقدند؛ عدم حاملگی پس از دو الی سه بار استفاده از روش های کمک باروری همچون IVF و میکرواینجکشن به معنای شکست مکرر در IVF نام برده می شود.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: