Press "Enter" to skip to content

درخواست حکیم از فرماندهان امنیتی عراق

رهبر جریان حکمت ملی عراق در بیانیه‌ای تجاوز اخیر به امنیت ساکنان موصل را محکوم کرد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: