Press "Enter" to skip to content

امواج آنتن های تلفن همراه مضر است؟

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مردم اطمینان داد در خصوص امواج مضر دکل ها و آنتن های تلفن همراه نگرانی نداشته باشند زیرا نصب این تجهیزات در نقاط شهری و روستای ضرری ندارد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: