Press "Enter" to skip to content

اقدام جدید اینستاگرام برای جلوگیری از زورگویی

اینستاگرام قصد دارد با کمک ماشین یادگیری از زورگویی در این پلتفرم جلوگیری کند. الگوریتم های مخصوص، عکس ها و کپشن های زورگویانه را رصد می کنند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: