Press "Enter" to skip to content

افزایش مرگ و میر ناشی از سرطان پوست در جهان

طبق نتایج یک مطالعه جدید، نرخ مرگ ناشی از سرطان پوست ملانوما در اکثر کشورها در حال افزایش است، اما در برخی کشورها این نرخ در بین زنان ثابت یا درحال کاهش است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: