Press "Enter" to skip to content

استقرار دو سازمان تعزیرات و حمایت در فرودگاه‌ها

نمایندگان سازمان‌های تعزیرات و حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای پیشگیری و برخورد با تخلفات در فرودگاه‌ها مستقر می‌شوند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: